5.LAG natječaj T.O.1.1.1. Ulaganja u fizičku imovinu za biljnu i stočarsku proizvodnju

Zbog novonastale situacije uzrokovane korona virusom te nemogućnosti prilaganja potrebne dokumentacije, rok prijave se produžava do 20.05.2020 godine.

Dana 23.1.2020 godine LAG „BURA“ objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za T.O. 1.1.1. „Potpora ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu i stočarsku proizvodnju“ koji je sukladan T.O. 6.3.1. Iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava u ovom Natječaju iznosi 1.229.002,50 HRK.

Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR, odnosno  111.727,50 kuna.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Radionice natječaja T.O.1.2.1. i T.O.1.1.1 će se održati 26.02.2020 godine u srijedu u 10:30 h u prostorijama Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva u Posedarju i 27.02.2020 godine u 10:30 h u četvrtak u prostorijama JLS Poličnik.

Dana 11.03.2020 godine Obrazac B je revidiran zbog tehničke pogreške.

*Napomena: sukladno zakonskim promjenama te uputama od Agencije za plaćanje dana 07.02.2020 godine rade se preinake Natječaja u stavkama:

poglavlje 2.1.: SOPG prihvatljiv kao organizacijski oblik. Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18) 1. siječnja 2019., uveden je novi organizacijski oblik poljoprivrednika – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG). SOPG je prihvatljiv nositelj projekta u tipu operacije 6.3.1. ako ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u točki 2.1. i ostale uvjete i kriterije LAG natječaja. Da bi SOPG ispunio uvjet prihvatljivosti „mikro i malo poduzeće“ mora se baviti prodajom odnosno zamjenom poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju. Prema odredbama čl. 3. st. 1. toč. b) Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18), SOPG ne smije prodavati prerađene poljoprivredne proizvode (npr. dozvoljena je prodaja kruške, ali ne i soka od kruške). U slučaju da SOPG u poslovnom planu ima navedenu i aktivnost prerade, isti je u obvezi registrirati dopunsku djelatnost prerade sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, br. 62/19) čime ujedno i mijenja organizacijski oblik

poglavlje 2.3: jasnije propisana glavna djelatnost

poglavlje 2.4.: pojačane odredbe oko sukoba interesa

poglavlje 3.2.:

prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

·         kušaonice bilo koje vrste nisu prihvatljive (sada jasno navedeno)

·         usluge stručnjaka prihvatljive i tijekom provedbe projekta

*       nomtehničko usklađivanje kroz cijeli natječaj, priloge, obrasce i kontrolne liste

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac.docx

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac-B.-Poslovni-plan-tablični-dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac-D.-FADN-kalkulator.xlsx

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog-IV.-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-V.-Pravilnik-o-provedbi-natječaja-LAG