8.LAG natječaj Tip operacije 2.1.1.„Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“

Tip operacije 2.1.1.

„Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na
području LAG-a“

25.05.2022. godine Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“,koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom ili neposredno od 08.06.2022, a najkasnije do 15.07.2022.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 1.127.340,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 37.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Tijekom ovog Natječaja jedan (isti) nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata. U sklopu ovoga Natječaja potpora se može dodijeliti za najviše dva prijavljena projekta s područja jedne (iste)
jedinice lokalne samouprave, samo ako se radi o prijavi različitih projekata, neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita nositelja projekta.

Prihvatljivi nositelji projekta su: jedinica lokalne samouprave; trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave, osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; i lokalna akcijska
grupa koja je odabrana unutar Programa.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
(Jasenice)

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Starigrad,
Vrsi, Novigrad, Posedarje, Zemunik Donji, Poličnik, Ražanac)

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Obrovac).

Molimo potencijalne prijavitelje da sva eventualna pitanja vezana uz LAG natječaj šalju na adresu elektroničke pošte: lagbura@gmail.com. LAG će pristigla pitanja i odgovore objaviti na web stranici LAG-a (www.lagbura.hr), kako bi se omogućilo transparentno i jednako postupanje prema svim prijaviteljima.

U svrhu informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na LAG natječaj za T.O. 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“, radionica će se održati 03. lipnja,2022 godine u 12 sati, u prostorijama Općine Starigrad (Trg Tome Marasovića 1. 23 244 STARIGRAD – PAKLENICA).

LAG natječaj: 8.LAG-NATJEČAJ-T.O.2.1.1

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac -revidiran

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-XI.-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-X-Natura-2000-Lokacije-i-postotci-površine-u-Zadarskoj-županiji