Civilni sektor

Članovi civilnog sektora su organizacije cilvilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave, klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu državne uprave i fizičke osobe.

Kulturna – umjetnička društva

Dobrovoljna vatrogasna društva

  • Starigrad – Paklenica
  • Pridraga
  • Jasenice

Udruge