Dokumenti

Dokumenti LAG-a Bura

U svrhu usklađenja djelovanja LAG-a Bura s prioritetima novog programskog razdoblja EU pristupilo se izradi ovog dokumenta kojim će se definirati strateške smjernice za razdoblje 2014 – 2020. Ova strategija je izrađena prema metodologiji Pravilnika o provedbi Podmjere 19.1. Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. i Vodiča za pripremu, praćenje i evaluaciju strategija lokalnog razvoja za programskorazdoblje 2014.–2020. pri čemu se vodilo računa o usklađenosti elemenata ove strategije strateškim dokumentima više razine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Bura 2014-2020 1. izmjena

Odluka Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Bura 2014-2020 1 izmjena

Dodatak 1. Analiza stanja LAG-a Bura

Dodatak 2. Razrada strateških ciljeva LRS-a LAG-a Bura

Dodatak 3. Sažetak indikatora LRS-a LAG-a Bura

Dodatak 4. Rizici LRS-a LAG-a Bura

Dodatak 5. Kriteriji odabira

Dodatak 6. Usklađenost sa strateškim dokumentima

Dodatak 7. Popis kartica

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o udrugama  (Narodne novine broj 74/14), i članka 24. Statuta UDRUGE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „BURA“ (od 26. listopada 2011. godine) Skupština „LOKALNE AKCIJSKE GRUPE  BURA„ održana 18.12.2017 godine, donijela je novi  Statut Udruge Lokalne akcijske grupe “Bura”.

STATUT LAG “Bura”

Odluka o v.d.Voditeljici LAG-a “Bura”

Odluka v.d. Voditeljica

Pristupnica

Pristupnica

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-OPG

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-OBRTI

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-TD

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-Udruge

Plan Rada za 2019 godinu

PLAN RADA 2019

GDPR Direktiva

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja se provodi u Hrvatskoj od 25. svibnja 2018 godine Vas molimo za popunjavanje obrazaca propisanih zakonskom odredbom.

A_LAG_podloga_Registar clanova_revizija podataka

B_Izjava_suglasnost

Odluka o službeniku za zaštitu podataka

Odluka o službeniku za zaštitu podataka

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Prihvatljiva ulaganja kroz mjere Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. – 2020. sufinancirana su od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD), dok se ostatak sufinanciranih sredstava osigurava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Brošura – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. – popis mjera