Domaće u vrtiće

O projektu:

Projekt: „Domaće u vrtiće“

Mjera: 19.3.2. “Provedba aktivnosti suradnje LAG-a”

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Partneri: LAG „Laura“, LAG „Bura“, LAG „More 249“, LAG „Krka“

 

Svrha projekta je stvaranje preduvjeta za uvođenje novih namirnica i povećanje potrošnje proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u dječjim vrtićima na području četiri partnerska LAG-a iz Zadarske i Šibensko-kninske županije.  Specifični cilj projekta je povećanje važnosti zdrave prehrane od najranije dobi te poticanje osviještenosti uključivanja sezonskih i lokalnih namirnica u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kroz promociju lokalnih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina.

Sažetak:  „Domaće u vrtiće“ međuteritorijalni je projekt suradnje između četiri odabrana LAG-a s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije: LAG „Laura“, LAG „Bura“, LAG „More 249“ i LAG „Krka“. Zajednička aktivnost svih partnera na projektu je izrada studije o mogućnostima povećanja potrošnje te uvođenja novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u predškolske odgojno-obrazovne ustanove. Očekuje se kako će studija ponuditi zaključke i preporuke o najboljim modelima i načinima za povećanje potrošnje lokalnih i sezonskih namirnica i proizvoda s mogućnošću daljnje primjene na ostale ustanove koje pružaju uslugu prehrane. Uz izradu studije, projektom će se realizirati edukativne kulinarske radionice za kuharsko osoblje vrtića te će se izraditi dječja kuharica. Za predstavnike OPG-ova organizirat će se će se aktivnosti informiranja i povezivanja kako bi poljoprivrednici stekli znanja i vještine potrebne za unaprjeđenje održivog poslovanja i povećanje konkurentnosti. Provedbu projekta će popratiti promotivne aktivnosti koje uključuju izradu edukativno-promotivnih materijala te animirani i promotivni video.

Studija o mogućnostima povećanja potrošnje te uvođenju novih namirnica i
proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u predškolske odgojnoobrazovne

ustanove u sklopu projekta „Domaće u vrtiće“
STUDIJA_Domace u vrtice

Kuharica Domaće u Vrtiće: Dječja kuharica – DOMAĆE U VRTIĆE

Vodič za OPG-ove (sigurnost hrane i ostali preduvjeti za uspješnu suradnju s dječjim vrtićima) 

Vodič za OPG-ove