LAG Bura ugostio predstavnike LAG-ova iz Češke i Francuske

U sklopu projekta Erasmus+  „Education of decision-makers and social services providers – quality in care“ (Edukacija donositelja odluka i pružatelja socijalnih usluga-kvaliteta usluga) LAG „Bura“  je ugostio projektne partnere (Mistni akcni skupina svateho Jana z Nepomuku (Češka)  i  Syndicate de Lorge (Francuska)  od 17.09.-24.09. 2017. Glavni cilj ovog projekta je pronaći učinkovit način unaprijeđivanja socijalnih usluga u ruralnim krajevima. Ostali ciljevi su: 1) promjena  stavova prema učenju u smislu cjeloživotnog učenja, 2)  društveni razvoj općina, 3) sposobnost reakcije na promjenjive potrebe stanovnika i usluga koje su potrebne korisnicima. Dugoročni cilj je otvoreni socijalni dijalog o razvoju socijalnih usluga i poboljšanju kvalitete života stanovništva s područja LAG-a. Projekt će rezultirati sa skupom preporuka primjenjivih u našem području.

Ovim projektom suradnje i komparativne analize u cilju prijenosa „know how“ primjera socijalne skrbi na području LAG-a „Bura“ i Zadarske Županije.  U tome su sudjelovali partneri i suradnici koji su ugostili predstavnike LAG-ova i koji su na najbolji način predstavili primjere dobre prakse u Zadarskoj Županiji: Zadarska županija, Obiteljski dom Giovanni u Vrsima, Dom za odrasle u Zemuniku, Općina Zemunik Donji, Grad Obrovac, Dom za odrasle Sv. Frane u Zadru, Općina Vrsi, Općina Novigrad, Hrvatski Zavod za zapošljavanje u Zadru, Osnovna škola Petar Zoranić Jasenice, Centar za psihosocijalnu pomoć braniteljima u Zadru, Općina Jasenice, Turistička zajednica Vrsi, Zavičajni dom „Janko Mitrović“ . Predsjednik LAG-a „Bura“, Leonardo Rončević, dipl.iur., ističe da bez navedenih institucija, sinergije i zajedničkog rada ovaj projekt ne bi bilo moguće tako uspješno privesti kraju. Ovo je bio dobar primjer suradnje različitih ustanova, privatnih i državnih, u predstavljanju svoga kraja.

Voditeljica projekta, Ana Škara, mag.iur., navodi da su ovaj posjet i radionica rezultirali razmjenom iskustava stečenim u tri različite zemlje, novim saznanjima o pružanju socijalnih usluga, posebice  u ruralnim krajevima.  Razlozi pristupanja  ovome projektu su sljedeći: unaprijediti znanja i razmijeniti iskustava dobre prakse iz područja socijalnih usluga u ruralnim krajevima, te implementirati nova znanja na području koji obuhvaća LAG „Bura“. Nakon posljednjeg studijskog putovanja radi se na analizi sustava socijalnih usluga u Hrvatskoj, Francuskoj i Češkoj i priprema se za završno izvješće projekta koje će se prosljediti povjerenstvu EU.