Mjera 2.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture