Mjera 2.2. Potpora za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti