7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.000.000.000,00
Vrijednost natječaja
1.000.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Udruge, Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
Područje
Dječji vrtići, Zajednički projekti vatrogasnih domova, Lokalna infrastruktura
Sufinanciranje

Intenzitet javne potpore iznosi 80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ostala Uvećanja

Za zajedničke projekte najniža vrijednost potpore iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost potpore iznosi 2.000.000 EUR.

Više informacija: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/