Radionica T.O.2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“

Dana 24. siječnja 2019. godine održana je radionica za potencijalne prijavitelje na LAG natječaj za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“, koji se sukladan Natječaju za Tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog programa Republike Hrvatske 2014.-2020. Svrha radionice bila je informiranje…

Otvaranje Voćnog Trga u Poljicima

25.01.2019 otvoren je Voćni Trg u Poljicima, Općini Vrsi. Projekt je financiran od strane INA d.d. u sklopu Zelenog pojasa  te visoko rangiran, drugi na listi od 169 prijavljenih projekata. Inin program, Zeleni pojas javni je natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata. Projekt je vrijedan oko 30.000 kn. Financiranje od strane…

T.O.2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a

Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“ 16. siječnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“,koji je…

Natječaj za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

LAG Bura raspisuje  natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za LAG suradnika. Natječaj je aktivan od 16.01.2019 godine do 25.01.2019 godine Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Prijave se podnose e-mailom na lagbura@gmail.com ili pismenom zamolbom na adresu: Lokalna akcijska grupa “Bura” Petra…

Izborna Skupština LAG-a “Bura” 20.studenog 2018 godine

20.studenog 2018 godine održana je Izborna Skupština LAG-a „Bura“ u restoranu Fortuna u Murvici, Općina Poličnik. Dosadašnji voditelj LAG-a Vladimir Dedić održao je prezentaciju o aktivnostima LAG-a u 2018. godini,  predstavio plan rada za 2019 godinu i predstavio financijska izvješća kao i izvješće Nadzornog odbora. Spomenuti su najvažniji projekti koje…

Konačne rang liste LAG natječaja T.O.1.1.1. i T.O.1.1.2.

Donešene su odluke Upravnog odbora o konačnim rang listama LAG natječaja T.O.1.1.1. i T.O.1.1.2. Rang liste su proslijeđene u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem Zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava, odnosno Odluke o…

Privremena rang lista I. LAG natječaja T.O. 1.1.2.

Na temelju Članka 23. Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „Bura“ od 22. veljače 2018. godine, Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „Bura“ na. sjednici održanoj 19. listopada 2018. godine donio je ODLUKU o utvrđivanju privremene rang liste za 2. LAG Natječaj za T.O. 1.1.2.“Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju“ UPRAVNI…