“Razvrstaj i Recikliraj”

Ovim putem Vas obavještavamo da je naš zajednički projekt na inicijativu LAG-a “Bura”, „Razvrstaj i Recikliraj“ Programa izobrazno informativnih aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike uspješno prošao završnu fazu ocjenjivanja. Projektu „Razvrstaj i Recikliraj“ dodijeljeno je 365.299,87 HRK. Nositelj projekta je Grad Obrovac. Projekt obuhvaća jedinice lokalnih samouprava: Jasenice, Novigrad,…

INA Zeleni Pojas, “Voćni Trg” projekt

Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da je projekt LAG-a „Bura“, Voćni Trg (Poljica, Općina Vrsi) izabran kao jedan od pobjedničkih projekata natječaja INA Zeleni pojas 2018 godine. Projekt Voćni Trg je izabran kao 2 na rang listi uspješnih projektnih prijava. Sveukupno je zaprimljeno 169 projektnih prijava. Projekt će sukladno pravilima…

LAG Bura predstavio Hrvatsku na međunarodnoj konferenciji LAG-ova u Finskoj

Predsjednik LAG-a „Bura“ Leonardo Rončević dipl.iur, voditelj LAG-a Vladimir Dedić mag.oec. spec. f&b i stručni suradnik za međunarodnu suradnju Ana Škara, mag.iur. sudjelovali su na konferenciji LAG-ova iz Europe LINC 2018 u gradu Rauma u Finskoj od 12.06-14.06.2018 godine. LINC je europska LEADER konferencija koja kombinira europsku razmjenu iskustava u…

OTVORENE PRIJAVE PRISTIGLE NA LAG NATJEČAJE

U četvrtak, 7. lipnja 2018. godine, otvorene su pristigle prijave na 1. i 2. LAG natječaj (T.O.1.1.1./2. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu/stočarsku proizvodnju). Upravno vijeće LAG-a predsjednikom Povjerenstva za otvaranje prijava imenovalo je g. Antu Zubaka, vatrogasnog zapovjednika i člana skupštine LAG-a. Članovima povjerenstva imenovane su djelatnice LAG-a,…

Novi Pravilnici Podmjere 6.4.1 i Mjere 7 Programa Ruralnog Razvoja 2014-2020 RH

Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo o izdavanju novih pravilnika Podmjere 6.4.1 “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” i Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Pravilnike možete pronaći na sljedećim poveznicama: Podmjera 6.4.1 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_49_971.html Mjera 7 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_48_918.html

Širokopojasna Infrastruktura Nove Generacije

Sastanak na temu uvođenja širokopojasne infrastrukture nove generacije održan je 5. lipnja 2018. godine (utorak), u prostoru Velike vijećnice Općine Jasenica (Petra Zoranića 61, Maslenica), s početkom u 10.00 sati. Na sastanku su predstavljene dvije ponude izvođača pripremne dokumentacije prijavu na natječaj HAKOM-a „Širokopojasna infrastruktura nove generacije u područjima u…

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i objektima malog kapaciteta za preradu mlijeka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja i objekti za preradu mlijeka . Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi…

GDPR Direktiva

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja se provodi u Hrvatskoj od 25. svibnja 2018 godine Vas molimo za popunjavanje obrazaca propisanih zakonskom odredbom A Registar clanova_revizija podataka B_Izjava_suglasnost…