Revitalizacija jezera Vlačine

LAG „Bura“ je pod pokroviteljstvom Zadarske županije, u suradnji s udrugom HVIDR-a Zadar uspješno proveo projekt „Revitalizacija jezera Vlačine“. Jezero Vlačine nalazi se u mjestu Suhovare, na području općine Poličnik. Područje jezera predstavlja jedinstvenu lokaciju bogatu florom i faunom, posebno značajnu u ornitološkom smislu. Pribavljeni su solarni paneli i organizirane su volonterske radne akcije postavljanja solarnih panela na montažni objekt i sjenicu rekreacijskog centra u sklopu jezera. Montažni objekt i sjenicu su napravili članovi HVIDR-e, a njome se mogu koristiti svi posjetitelji jezera, što je iznimno važno kod organizacije ribolovnih natjecanja.

Projektom “Revitalizacija jezera Vlačine” omogućeno je korištenje solarne energije, koja je najprihvatljivija vrsta obnovljivih izvora energije. Postavljeni solarnih paneli omogućuju energiju za rad rasvjetnih tijela, ručnih alata te rad hladnjaka u rekreacijskom centru. Rad na projektu, montaži opreme, uređenju krajobraza je volonterski doprinos prijavitelja i projektnih partnera. Glavni korisnici ovog projekta su članovi udruge Ribolovni klub s invaliditetom “Škartoc” Zadar te članovi udruge HVIDR-a iz Zadra. Također, krajnji korisnici projekta su i svi posjetitelji jezera, ribolovci, promatrači ptica.

Članovi udruge HVIDR-a Zadar u suradnji s udrugom Ribolovnog kluba osoba s invaliditetom „Škartoc“ Zadar održavaju jezero tijekom godine, okoliš je iznimno uredan i bez ikakvog negativnog utjecaja na prirodu, a lokacija je lako dostupna i otvorena za sve ljubitelje prirode, ribolovce slatkovodne ribe i promatrače ptica. LAG „Bura“ prepoznao je potencijal i bogatstvo flore i faune ove jedinstvene lokacije.

Projekt „Revitalizacija jezera Vlačine“ je korak u pravom smjeru zaštiti ove iznimne lokacije zaštićene ekološkom mrežom Natura 2000 i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) te nam služi kao jedan rijetki primjer bogatstva ribljeg fonda i ptičjih vrsta ruralnog kraja.