T.O.1.1.2. Razvoj lokalnih proizvoda sa dodanom vrijednosti