T.O.1.2.1. Ulaganje u povećanje konkuretnosti i proizvodnosti poljoprivrednih gospodarstava