10. LAG natječaj 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“

04.09.2023 godine Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“, koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR-a.
Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR-s (s PDV-om)
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 37.500 EUR-a.

Ukupni iznos potpore je 112.500,00 EUR-a.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 %, dok Republika Hrvatska s 10 % udjela.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom
poštom Odlukom Upravnog odbora od  27.10.2023, rok prijave na natječaj se produžuje do 15.11.2023.

LAG „BURA“
Petra Zoranića 61
23243 Maslenica, Jasenice

Intenzitet potpore za tip operacije T.O.2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na podruĉju LAG-a“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice
lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice
lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Radionica će se održati 11.09.2023 u općini Posedarje u 11 h (Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje).

v1.4._Nacrt_LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave Tablica troškova i izračuna potpore

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-IX.-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-X-Natura-2000-Lokacije-i-postotci-površine-u-Zadarskoj-županiji