Dokumenti

Lokalna Razvojna Strategija LAG-a “Bura”

U svrhu usklađenja djelovanja LAG-a Bura s prioritetima novog programskog razdoblja EU pristupilo se izradi ovog dokumenta kojim će se definirati strateške smjernice za razdoblje 2014 – 2020. Ova strategija je izrađena prema metodologiji Pravilnika o provedbi Podmjere 19.1. Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. i Vodiča za pripremu, praćenje i evaluaciju strategija lokalnog razvoja za programsko razdoblje 2014.–2020. pri čemu se vodilo računa o usklađenosti elemenata ove strategije strateškim dokumentima više razine.

5. izmjena LRS

Dodatak 1

DODATAK 2

Dodatak 3

DODATAK 4

DODATAK 5

DODATAK 6

Dodatak 7

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o udrugama  (Narodne novine broj 74/14), i članka 24. Statuta UDRUGE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „BURA“ (od 26. listopada 2011. godine) Skupština „LOKALNE AKCIJSKE GRUPE  BURA„ održana 25.09.2023 donijela je novi  Statut Udruge Lokalne akcijske grupe “Bura”.

Statut

Pristupnica

Pristupnica OPG

Pristupnica pravne osobe i obrti

Plan Rada za 2023 godinu

Plan rada LAG-a BURA 2023

 

GDPR Direktiva

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja se provodi u Hrvatskoj od 25. svibnja 2018 godine Vas molimo za popunjavanje obrazaca propisanih zakonskom odredbom.

A_LAG_podloga_Registar clanova_revizija podataka

B_Izjava_suglasnost

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Prihvatljiva ulaganja kroz mjere Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. – 2020. sufinancirana su od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD), dok se ostatak sufinanciranih sredstava osigurava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Brošura – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. – popis mjera

Vodic-porezni-sustav-opg2020