O nama

Lokalna akcijska grupa (LAG) Bura

Pokreni se,  bit ću ti vjetar u leđa

Lokalna akcijska grupa (LAG) Bura osnovana je 25. listopada 2011. godine u  svrhu pripreme i upoznavanja jedinica lokalne samouprave s primjenom LEADER procedura za ruralni razvoj, kao i načela održivog ruralnog razvoja. LAG „Bura“ je pod novim vodstvom i novim sjedištem započela sa radom 01.05.2015 godine. Princip rada LAG-a „Bura“ je u suglasnosti sa mjerama i ciljevima sadržanih ZPP 2023-2027. Glavne zadaće LAG-a su uspostavljanje komunikacije i sinergije svih elemenata društva. Građenja lokalnih kapaciteta svrha je upravljanja, valorizacije ekonomskih potencijala i razvijanja novih vrijednosti. LAG je osnovan kao organizacija civilnog društva i predstavlja partnerstvo između lokalnih samouprava, poduzetnika i civilnog društva područja kojeg obuhvaća u svrhu održivog razvoja.

Udruga je osnovana i djeluje prema načelima LEADER programa (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) koji je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja.

LAG Bura nalazi se u Zadarskoj županiji na središnjem dijelu Jadranske Hrvatske. LAG Bura obuhvaća devet JLS-a: Grad Obrovac te Općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Starigrad, Vrsi i Zemunik Donji. Navedene jedinice lokalne samouprave uključuju na svom teritoriju 50 naselja. Županija u kojoj je smješten LAG Bura graniči s Bosnom i Hercegovinom i Italijom te Šibensko-kninskom i Ličko-senjskom županijom.Područje LAG-a prostire se na 1 015,6 km² što je udio od 28 % u ukupnoj površini Zadarske županije. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. LAG Bura broji 23.714 stanovnika (14,71 % ukupnog stanovništva Županije).

LAG Bura je osigurala 1.741.075,99 EUR-a za razdoblje 2023-2027 za razvoj ruralnog područja kako bi podržali lokalnu poljoprivredu, male poduzetnike i općine. LAG konstantno radi na internacionalnim projektima kako bi promovirali  poljoprivredu, lokalne i tradicionalne proizvode te omogućili napredak lokalnog ruralnog kraja i stanovništva.

Ana Mamić, mag.iur.,Voditeljica LAG-a “Bura” (099/4735-341)

Josip Šare, bacc.ing.agr., zamjenik Voditelja (099/4735-340)

 

Vladimir Dedić,  mag.oec. spec. f&b, Predsjednik LAG-a “Bura”

Prijašnji Predsjednici:  http://www.lagbura.hr/predsjednistvo-lag-a/