Razvrstaj i Recikliraj

 

Dana 28. veljače 2019. godine uspješno je završen projekt pod nazivom “Razvrstaj i Recikliraj“ čija je stopa sufinanciranja od strane Strukturnih i investicijskih fondova – operativnog programa Konkurentnost i kohezija 84.99%.

Nositelj projekta je Grad Obrovac, a projekt se provodio na području devet jedinica lokalne samouprave: Grad Obrovac, Općina Jasenice, Općina Ražanac, Općina Vrsi, Općina Starigrad, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje i Općina Zemunik Donji.

Izradu projekta potaknula je građanska odgovornost prema gomilanju otpada. Djelatnici LAG-a „Bura“ su na volonterskoj bazi odradili pripremu projekta te zajedno sa djelatnicima Grada Obrovca sudjelovali u provedbi aktivnosti projekta.

Osnovni cilj projekta je bio uspostava sustavne edukacije stanovništva o metodama razvrstavanja i recikliranja otpada na području obuhvata projekta. U okviru projekta je izrađeno 8578 vodiča o razvrstavanju otpada za kućanstva, 9000 letaka za turiste, 3000 letaka za djecu predškolskog i školskog uzrasta, 100 vodiča za slijepe i slabovidne osobe, 27 plakata sa informacijama o projektu i načinu preuzimanja mobilne aplikacije, 9 roll-up bannera te mobilna aplikacija. Održano je 9 javnih tribina namijenjenih stanovništvu na području obuhvata projekta, 8 edukacija za djecu u vrtićima i emitirana jedna radio emisija.

Kao jedna od  posebnosti ovog projekta je mobilna aplikacija na hrvatskom i engleskom jeziku namijenjena sveukupnom stanovništvu, posebice milenijskoj generaciji, mladima, djeci školskog uzrasta i turistima. Aplikacija sadržava upute o vremenu odvoza pojedinog otpada, vodič za kućanstva i vodič za djecu, upute o sortiranju otpada, mogućnost slikanja i prijavljivanja nezakonito odloženog otpada te druge korisne informacije.

Razvrstaj i Recikliraj teži pravovaljanom sortiranju otpada te kvalitetnoj obradi i procesuiranju za što je neophodno imati educirano stanovništvo, posjetitelje i turiste koji će obitavati na ovom području. Ovim projektom se želi osigurati nastavak i održivost projektnih zadataka, čvršće povezivanje lokalnih zajednica te otvaranje dijaloga k zajedničkom cilju zaštite okoliša.

Pravilna edukacija ciljnih skupina otklanja nepoznavanje ove problematike u odabranim ruralnim zajednicama i približava vidljive rezultate i beneficije koje nastaju pravilnim razvrstavanjem otpada.  Budući da se radi o području koje još uvijek obiluje čistom prirodom, iznimno je važno osvijestiti potrebu pravilnog odlaganja otpada sa svrhom očuvanja prirodnih resursa ovog kraja. Stanovništvo i institucije moraju surađivati kako bi napravile male, a velike razlike u očuvanju našeg okoliša.

Mobilna aplikacija:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.crojach.rnr&hl=en

Iphone:

https://apps.apple.com/hr/app/razvrstaj-i-recikliraj/id1455457230

Vodiči:

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Starigrad-A5 Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Zemunik_Donji-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Vrsi-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Starigrad-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Razanac-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Posedarje-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Policnik-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Obrovac-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Jasenice-A5

Brošura-Vodic_odvajanje_otpada-Novigrad-A5

Vodič za djecu:

Letak-Djeciji-Rasklopni-A4

Letak za turiste:

Letak-Za_Turiste-A4