4.LAG natječaj T.O.2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a 14.01.2020

Tip operacije 2.1.1.

„Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na
području LAG-a“

14.siječnja 2020 godine Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“,koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Rok za podnošenje prijava je od 29.01.2020 godine do 05.03.2020 godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 446.370,00 HRK.

Najniži iznos potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000,00 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 30.000,00 EUR. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR. Tijekom ovog Natječaja jedan
(isti) nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata. U sklopu ovoga Natječaja potpora se može dodijeliti za najviše dva prijavljena projekta s područja jedne (iste)
jedinice lokalne samouprave, samo ako se radi o prijavi različitih projekata, neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita nositelja projekta.

Prihvatljivi nositelji projekta su: jedinica lokalne samouprave; trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave, osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; i lokalna akcijska
grupa koja je odabrana unutar Programa.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
(Jasenice)

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Starigrad,
Vrsi, Novigrad, Posedarje, Zemunik Donji, Poličnik, Ražanac)

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Obrovac).

Molimo potencijalne prijavitelje da sva eventualna pitanja vezana uz LAG natječaj šalju na adresu elektroničke pošte: lagbura@gmail.com. LAG će pristigla pitanja i odgovore objaviti na web stranici LAG-a (www.lagbura.hr), kako bi se omogućilo transparentno i jednako postupanje prema svim prijaviteljima.

Radionica će se održati u utorak, 28.01.2020 godine u 09:30 u prostorijama JLS Ražanac.

LAG_natječaj_TO_2.1.1

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu

Prilog-III-Opis-projekta

Prilog IV. – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma

Prilog V – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VI. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog-VII-Izjava-o-statusu-nositelja-projekta-temeljem-Zakona-o-javnoj-nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX.- Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu

Prilog-X-Natura-2000-Lokacije-i-postotci-površine-u-Zadarskoj-županiji

Prilog-XI.-Pojašnjenje-kriterija-odabira