3. LAG natječaj T.O.2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a

Tip operacije 2.1.1.

„Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na
području LAG-a“

16. siječnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“,koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Rok za podnošenje prijava je od 15. veljače 2019. godine do 15. travnja 2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 2.020.895,00 HRK.

Najniži iznos potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000,00 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 30.000,00 EUR. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR. Tijekom ovog Natječaja jedan
(isti) nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata. U sklopu ovoga Natječaja potpora se može dodijeliti za najviše dva prijavljena projekta s područja jedne (iste)
jedinice lokalne samouprave, samo ako se radi o prijavi različitih projekata, neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita nositelja projekta.

Prihvatljivi nositelji projekta su: jedinica lokalne samouprave; trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave, osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; i lokalna akcijska
grupa koja je odabrana unutar Programa.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
(Jasenice)

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Starigrad,
Vrsi, Novigrad, Posedarje, Zemunik Donji, Poličnik, Ražanac)

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Obrovac).

Molimo potencijalne prijavitelje da sva eventualna pitanja vezana uz LAG natječaj šalju na adresu elektroničke pošte: lagbura@gmail.com. LAG će pristigla pitanja i odgovore objaviti na web stranici LAG-a (www.lagbura.hr), kako bi se omogućilo transparentno i jednako postupanje prema svim prijaviteljima.

U svrhu informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na LAG natječaj za T.O. 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“, radionica će se održati 24. siječnja 2019. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Općine Zemunik Donji (Ulica I., br. 16, 23222 Zemunik Donji).

LAG natječaj:

Natječaj T.O. 2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Prilozi:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog III- tablični dio-Izračun diskontiranog neto prihoda

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog X- Natura 2000 – Lokacije i postotci površine u Zadarskoj županiji